İHRACAT TAŞIMALARI
    Türkiye'den tüm Avrupa ülkelerine Komple,
    Türkiye'den Almanya, Fransa, Benelux ülkelerine Parsiyel,
    Ayrıca Türkiye'den Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya,
    Kosova, Bosna-Hersek, Romanya, Macaristan, Ukrayna, Polonya,
    Moldovya, Hırvatistan, Slovakya, Slovenya.

    İTHALAT TAŞIMALARI
    Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve Belçika'
    Komple, Parsiyel ve Proje Taşımaları.

    TRANSİT TAŞIMALAR
    avrupa ve balkan ulkelerınden ırak ıran azerbaycan gurcıstan ve surıye
    taşımaları ıle hızmet vermektedır

    GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİ

    İthalat & İhracat Gümrük Hizmetleri
    Antrepo Açma Hizmetleri & Transit Hizmetleri
    Geçici Kabul, Fuar Eşyası, Zati Eşya Gümrükleme Hizmetleri
    Ticaret Odası, Konsolosluk, Birlik, Borsa ve Diğer Resmi Tasdik İşlemleri
    Akreditif İşlemleri
    Teşvik Belgeleri, Kontrol Belgeleri, Sağlık Raporları Takibi
    Ürünlerle İlgili Tarife Tespit ve Sınıflandırma Hizmetleri
   


    DEPOLAMA İŞLEMLERİ

    AKYILMAZ ULUS.TAŞ.LTD.ŞTİ 500 m2 kapalı ihracat deposu
    Müşteri talepleri doğrultusunda gümrüklü ve gümrüksüz depolama
    hizmetleri vermektedir.

    Yüksek kapasite ile faaliyet göstermekte ve devam eden Firmamız
    kapasitesini her geçen gün artırmaktadır.

    Depolanacak malzemenin birim stoklama maliyeti en asgari seviyede
   tutularak Müşterilerimize maliyet avantajı sağlanmaktadır.    SİGORTA İŞLEMLERİ

    AKYILMAZ ULUS.TAŞ.LTD.ŞTİ. Olarak Tüm taşımalarımızı
    kapsamında CMR. Sigortası gerçekleştiren firmamız ayrıca, müşterilerinin
    talepleri doğrultusunda her türlü Emtia nakliye sigortalarını da uygun
    koşullarda yapmaktadır.
DOLAŞIM BELGELERİ (Movement Certificates)
ATR-Dolaşım Belgesi (Movement Certificate, ATR)
Türkiye ile AB arasındaki ortaklık anlaşmasının bir gereği olarak, Türkiye 'de serbest dolaşım hakkına sahip ürünler AB ülkelerinde de serbest dolaşım hakkına sahiptir. Bunlardan sanayi ürünlerinin Türkiye'den AB ülkelerine ithal edilmesinde KDV dışında bir vergi ödenmesi söz konusu değildir (zaman zaman gündeme gelen anti damping vergisi Hariç). Ayrıca Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinin AB ülkelerine girişinde çeşitli tavizlerden yararlanılması söz konusudur. Türkiye de serbest dolaşımda bulunan sanayi ürünlerinin AB ülkelerinde de serbest dolaşımını sağlayan ya da Türk menşeli ürünlerin AB ülkelerine ithalinde belirli tavizlerden yararlanılmasını sağlayan belgelere ATR belgesi denilmektedir. ATR belgeleri firmalar tarafından tanzim edilip, Ticaret Odaları tarafından onaylanmakta ve ihracatın yapıldığı Gümrük idareleri tarafından vize edilmektedir. Basitleştirilmiş usül çerçevesinde ''onaylanmış ihracatçı statüsüne'' sahip olan firmalar kendi ATR belgelerini kendileri vize edebilmektedir.

AB ülkelerinde serbest dolaşan sanayi ürünlerin veya çeşitli tavizlerden yararlanan ürünlerin Türkiye'ye ithal edilmesinde, bu ürünlerim AB ülkelerinden birinden alınmış bir ATR belgesi ile ithal edilmesi durumunda, Türk gümrüklerinde de KDV dışında bir vergi tahsilatı yapılmamaktadır veya gerekli tavizler sağlanmaktadır.

EUR-1 Dolaşım Belgesi (Movement Certificate, EUR-1)
EUR-1 Dolaşım belgelerinin fonksiyonu, ATR belgelerinin fonksiyonu ile aynıdır. EUR-1 belgeleri aşağıdaki ticari işlemlerde kullanılmaktadır:
EFTA ülkeleri ile Türkiye arasında yapılan ticaret,
Türkiye ile AB ülkeleri arasında AKÇT (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu) ürünlerini kapsayan Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili ürünlerin ticareti,
Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülkelerle yapılan ticaret.
INF-2 Belgesi (INF-2 Certıficate)
Türkiye de serbest dolaşımda bulunan girdilerin önce bir üçüncü ülkeye gönderilip burada işçiliğe tabi tutulması, işlenmiş ürünlerin AB ülkelerine ihrac edilmesi işlemlerinde nihai ihrac ürünü bünyesinde yer alan serbest dolaşım hakkına sahip Türk girdisinin Gümrük vergisinden muaf tutulmasını sağlayan bir belgedir. Bu belgeler Türkiye'de gümrük idareleri tarafından düzenlenip vize edilmektedir.AB Gümrük Alanında serbest dolaşımda bulunan bir ürünün, üçüncü bir ülkede hariçte işçiliğe tabi tutulmak üzere ihrac edildikten sonra , işlem görmüş ürünlerin Türkiye'ye ithal edilmek istenmesinde, bunların AB ülkeleri tarafından düzenlenip onaylanan INF-2 belgeleri ile birlikte dolaşmaları durumunda, işlenmiş ürünler bünyesindeki AB menşeli ürünler için Gümrük Vergisi uygulanmamaktadır; yani, sadece üçüncü ülkede yaratılan katma değer için Gümrük Vergisi tahsili söz konusudur.

 
© Copyright  | Akyilmaz Ulus.Taş.Ltd.Şti   |  2011| Her Hakkı Saklıdır. |  Tasarım  :  Bilun Nakliye Borsası>